NODUST®Agri wordt toegepast als stuifbestrijdingsmiddel op winderosiegevoelige bodems. Het bindt bodemstof en voorkomt hierdoor stuifschade aan jonge planten.

december 2007 131
Doordat NODUST®Agri vloeibaar en volledig wateroplosbaar is, kan het eenvoudig met conventionele apparatuur worden opgebracht. Dit geeft het een grote flexibiliteit bij de verwerking. producteigenschappen